sábado, 13 de febrero de 2016

ilustraciones para 4Ratlles

L'ajuntament de Lloret de Mar m'ha encarregat a través de 4ratlles una il·lustració per anunciar un concurs literari celebrat en el context de la "Fira dels Americanos" ambientada en els catalans de Lloret que van viatjar a Cuba a principis del s.XIX

El ayuntamiento de Lloret de Mar me ha encargado a través de 4ratlles una ilustración para anunciar un concurso literario celebrado en el contexto de la "Fira dels Americanos" ambientada en los catalanes de Lloret que viajaron a Cuba a principios del s.XIX